Představení Certoo na Technologic Festivalu 2021

Na sklonku minulého roku v prostorách Martinického paláce na Hradčanském náměstí proběhl Technologic Festival E15, kde vystoupilo více než 40 odborníků, kteří přednášeli a debatovali na témata umělé inteligence, kryptoměn a investic do technologií. V rámci tohoto nabitého programu Pavel Amler, seniorní advokát advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, společně s Vítem Krajíčkem, CEO MyTitle, představili novou službu Certoo.

Myšlenka Certoo – digitální notáře vznikla jako reakce na problematiku zápisu autorských nápadů do různých veřejných databázi. Vít Krajíček v průběhu přednášky popisoval své neblahé zkušenosti se zápisem do United States Copyright Office trvaly některé zápisy i více než rok. Ačkoliv se efektivita právě této státní agentury značně zrychlila (momentálně trvá zápis kolem 3 až 4 měsíců), stále celý proces trvá neúměrně dlouho a neposkytuje tak včasnou a dostatečnou ochranu tvůrcům, jejich myšlenkám a autorským dílům.

Proto HAVEL & PARTNERS a MyTitle společně vyvinuli digitálního notáře Certoo, operujícího na blockchainu Litecoin, s cílem poskytnout rychlý, levný a nezměnitelný důkaz o téměř jakémkoliv duševním vlastnictví. Podstatné je zmínit, že služby Certoo se vztahují nejen na smlouvy či textová díla, ale umožnuje zapsat téměř jakékoliv další druhy souborů od grafických nákresů, přes hudební díla až po audiovizuální obsah. Jednou z hlavních výhod Certoo je využití technologie blockchain, jak zmínil během přednášky Vít Krajíček: „…je důležité si uvědomit, že blockchain je transparentní, decentralizovaný a nedají se v něm měnit data. Je to vlastně klasická databáze, ale mohu do ní data jen zapsat a mohu z ní číst, nemohu nic mazat a nemohu nic měnit…“

Při sporech o duševní vlastnictví je podstatné unést důkazní břemeno a zejdnodušeně dokázat, kdo měl určitý nápad jako první. Certoo řeší právě tento problém, který často bývá kamenem úrazu ve sporech o duševní vlastnictví. Díky Certoo má autor šanci jasně dokázat, že v určitém čase měl určitý nápad.

V další části přednášky se Pavel Amler zaměřil na pilotní užití blockchainu ve státní správě, kde zmínil jeho možné využití například v katastru nemovitostí či při uchovávání zdravotnických záznamů. Nutno podotknout, že s využitím blockchainu neexperimentují jen malé země ve střední Americe, jako je tomu u Bitcoinu, ale jeho možné využití testují v USA, Číně, Švýcarsku či třeba v Japonsku. Dále se Pavel Amler zaměřil na autorské spory, kde by užití Certoo jednoznačně usnadnilo soudní řízení. Spor o autorství není nikterak nová problematika a v průběhu dějin jich nalezneme nespočet. Během prezentace byl zmíněn například spor Sira Isaaca Newtona a Gottfrieda Wilhelma Leibnize ohledně objevení integrálních počtů. Výše zmíněný případ podtrhává pro jak širokou paletu autorů jsou služby Certoo využitelné, a že se nemusí jednat pouze o umělecká díla. Následně proběhl praktický popis postupu s Certoo a jeho certifikáte,. Autor nahraje podklad na web Certoo, který podklad zašifruje a nahraje na cloud. Následně propíše hash souboru do Litecoin blockchainu. Důvodem, proč se nenahraje podklad přímo na blockchain, ale do uživatelsky přívětivého úložiště Certoo, je především ekonomická a časová náročnost tohoto postupu. Zvláště v případě audiovizuálních děl by autor musel utratit nemalé finance na zápis takového díla. Pomocí Certoo je možné poskytnout levný zápis podkladu, který může být o velikosti až 500 megabytů. Na konci procesu, který trvá pár minut, obdrží autor certifikát, který obsahuje všechny podstatné náležitosti (identifikaci vlastníka a díla, datum certifikace apod.). Kromě toho, že samotný certifikát prokazuje jistým způsobem držení podkladu v určité době, tak obsahuje hash transakce, v rámci které byla skutečnost propsána do blockchainu. Taktéž na certifikátu naleznete link a QR kód odkazující na propsání do blockchainu. Dále na certifikátu naleznete přehledný návod na ověření pravosti certifikátu skrze blockchain. Díky tomu, že certifikát obsahuje samotný hash transakce a k jeho dostání není zapotřebí další služby Certoo, je služba certifikátu zajištěna i pro případ, kdyby služba Certoo ukončila svou činnost, jelikož zápis v blockchainu, není nikterak vázán na Certoo. Na závěr prezentace byly vypíchnuty hlavní výhody a důvody užití právě blockchainu Litecoin. Krom kvality blockchainu Litecoin Vít Krajíček také zdůrazňoval nízké poplatky této sítě a díky tomu nízké ceny služeb Certoo. Tuto myšlenku podtrhl přirovnáním, že „za cenu kávy ve Starbucks můžete ochránit svůj výtvor“. Krom možnosti předejít případným soudním sporům, nabízí ověření od Certoo, také silnou zbraň pro vašeho právního zástupce v případě, že dojde k řešení autorského sporu před státními autoritami. Celý blok ohledně Certoo uzavíraly otázky, během kterých se moderátor zaměřil například na využití blockchainu u voleb. Na tuto problematiku reagoval Pavel Amler, že blockchain je zajisté dobrým nástrojem pro případné digitální volby, ale že v současné době zde nemáme ani elektronické volby, a tak že tato otázka trochu předběhla čas. Nevidí ale vše tak pesimisticky a zmínil zde jistou paralelu například s elektronickou identifikací, která byla před pár lety jen sci-fi a nyní si pomalu, ale jistě nachází svou cestu do mainstreamu. Pokud byste si chtěli poslechnout celou přednášku týkající se Certoo, můžete si pustit záznam prezentace na tomto odkaze od času 7:17:00: Bitcoin, NFT, AI a 3D tisk. Trendy na E15 Technologic Festivalu | E15.cz