O nás

Projekt Certoo vznikl v úzké spolupráci mezi naší advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS a technologickou společností ARTinii Production s.r.o. s cílem přinést nejmodernější řešení pro právní problémy, se kterými se v naší advokátní praxi v oblasti práva duševního vlastnictví setkáváme. Naše kancelář HAVEL & PARTNERS je největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě a leaderem v inovaci právních služeb, a protože nás propojení práva a technologií vždy bavilo, pustili jsme se s nadšením také do tohoto společného blockchainového projektu.

Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu autorům, kteří vytváří autorská díla. Díky našim zkušenostem víme, že je pro klienty v případě sporu často obtížné prokázat, že jsou autory konkrétního díla a kdy toto dílo vytvořili. Za této situace je nesmírně obtížné efektivně zabránit nedovolenému kopírování díla nebo jeho napodobování. Projekt Certoo si klade za cíl tento problém vyřešit, a to za pomoci nejmodernějšího technologického nástroje – blockchainu.

ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT, KTERÝ POTVRZUJE

VAŠE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ