Potvrzení autorství na blockchainu a Certoo

Potvrzení autorství na blockchainu a Certoo

Prokázání autorství může být někdy obtížné. Klasický podpis (ať již listinné či elektronické stránky) s datem na konci nemusí sám o sobě autora dostatečně ochránit. Průkazní hodnota v takovém případě je prakticky nulová. Lze ochránit autorské dílo před kopírováním či napodobováním efektivnější cestou? Ano, řešení nám na zlatém podnose přináší technologie blockchainu!

1) Co je to vlastně blockchain?

Blockchain lze chápat jako určitý druh speciální distribuované databáze, tzv. peer-to-peer síť, na které denně probíhají tisíce transakcí mezi jednotlivými uživateli. Jedná se o takový digitální, decentralizovaný trh. Unikátní je v tom, že ho centrálně neřídí žádná autorita. Správu a provoz vykonávají samotní uživatelé (tzv. uzly), kteří vlastní kopii databáze/záznamu o proběhlých transakcích daného blockchainu. Zjednodušeně řečeno, blockchain se neřídí z jednoho místa, ale mezi dalšími uživateli existuje x kopií databáze. Díky této decentralizaci je blockchain bezpečnější variantou než centralizovaná síť. Pokud dojde k externímu útoku na jednoho z uživatelů, který se podílí na chodu sítě, blockchain takový útok lépe ustojí, protože využije dalších x nakopírovaných funkčních databází. Potenciální útočník by tedy musel v jednu chvíli zaútočit a ochromit všechny nakopírované databáze najednou, a to je prakticky technicky nemožné, minimálně velmi náročné. Data o jednotlivých transakcích (tj. kdo koupil, co koupil, za kolik, od koho, kdy a kde) se na blockchainu ukládají v podobě bloků. Ty se na sebe postupně řetězí, až vzniká blockchain (= řetěz bloků). Každý blok v sobě nese data, která jsou zašifrována prostřednictvím kryptografické funkce do tzv. hashe, což je číselný kód – jakýsi „otisk“ dat. Každý blok navazuje na další, který v sobě obsahuje hash předchozího bloku a svojí novou originální hashovací hodnotu. Díky tomuto postupnému řetězení bloků a decentralizaci lze proto blockchain považovat za velice bezpečnou datovou síť, kterou v zásadě nelze prolomit. Když totiž nastane změna u jednoho z bloků, okamžitě se promítne i do těch navazujících. Díky této provázanosti lze relativně snadno a rychle identifikovat škůdce a jeho činnost. Navíc ke každé změně datových bloků je potřeba většinového souhlasu všech uzlů a už samo o sobě obejít tento rozhodovací systém bude pro potenciálního útočníka oříšek.

2) Ochrana autorského díla na blockchainu

Blockchain si primárně mnozí z nás představí v souvislosti s kryptoměnami (jmenovitě s Bitcoinem), vedle toho ale nabízí i řadu jiných, zajímavějších využití, například na poli ochrany autorského práva. Prostřednictvím blockchainu je možné chránit především autorství k digitálním dílům nebo dílům nedigitálním, ale převedeným do digitální formy. Můžou to být typicky fotografie, hudba či jiný zvukový záznam, ale i texty – třeba článek, vědecká práce nebo závěť. Samotné autorství se posléze zapíše do blockchainu pomocí zmiňované kryptografické funkce, která zašifruje příslušná data o daném autorském dílu. Na blockchainu se tím vytvoří blok obsahující daný hash, se kterým může disponovat pouze vlastník/autor privátního klíče, a vznikne i časové razítko, tedy potvrzení údaje, kdy přesně došlo k zašifrování daného bloku. V případném sporu pak může autor jednoznačně prokázat, kdy dané dílo do blockchainu uložil. Otisk autorství v blockchainu je proto velice bezpečnou a prokazatelnou variantou ochrany autorského díla. Výhody spojené s ochranou autorství na blockchainu v zásadě korespondují s výhodami samotného blockchainu – bezpečnost, anonymita, neměnnost dat.

3) Certoo a blockchainový certifikát

K potvrzení autorství na blockchainu může sloužit takzvaný „blockchainový certifikát“. Ten obsahuje identifikační údaje autora (jméno, bydliště, rok narození atd.), informace o zapsaných údajích na blockchainu a také datum certifikace. Daný certifikát může obsahovat i QR kód, prostřednictvím kterého lze snadno ověřit a prokázat příslušné autorství. Certifikát můžete získat prostřednictvím nově nabízené služby Certoo, jež vznikla také za podpory naší advokátní kanceláře. Certoo vám tak poskytne silný důkaz usnadňující prokázání vašeho autorství. Služba navíc nabízí i další bezpečnostní opatření, která zaručují ochranu daného autorství na blockchainu před externími vlivy. Jedním z nich je i úschova privátních klíčů., díky které se předchází komplikacím při případné ztrátě klíčů, a tedy i nenávratné ztrátě uložených dat. Jednoduše si vytvořte svůj účet, získejte tak přístup ke svému soukromému úložišti, a nahrajte jakýkoli obsah, který chcete chránit. Certoo jednotlivé soubory zašifruje a uloží jejich digitální záznam na blockchain. Nabízí tak jedinečnou možnost získat nezpochybnitelný, bezpečný a neměnný důkaz o vašem autorství.