Pilotní režim pro blockchain?

Rada Evropské unie a Evropský parlament potvrdily předběžnou dohodu

Dne 21. 12. 2021 potvrdili velvyslanci členských států Evropské Unie (EU) předběžnou politickou dohodu v otázce pilotního režimu pro tržní infrastrukturu na technologii DLT („Distributed ledger technology“, česky „technologie distribuovaných záznamů”) mezi Radou Evropské unie (REU) a Evropským parlamentem (EP).

Předběžná dohoda REU a EP z 21. 12. 2021 je zaměřena primárně na úpravu a upřesnění nařízení evropského parlamentu a rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru z roku 2020. Blíže se zaměřuje především na definici tržní infrastruktury DLT, podmínky pro získání povolení k provozování tržní infrastruktury DLT, vymezení finančních nástrojů, s nimiž lze obchodovat v rámci technologie DLT, spolupráci provozovatelů tržních infastruktur DLT s vnitrostátními a evropskými orgány a ochranu spotřebitele v rámci užívání technologie DLT.

Cílem pilotního režimu je primárně otestovat technologii DLT pro obchodování s finančními nástroji (akcie, dluhopisy atd.) v praxi, nastavit dostatečnou ochranu pro spotřebitele, provozovatele a investora a objektivně zhodnotit všechna rizika související s využitím technologie DLT pro obchodování s finančními nástroji.

Nařízení by mohlo nabýt účinnosti již v tomto roce. Samotný pilotní režim by měl trvat minimálně po dobu tří let od účinnosti samotného nařízení. Poté by Evropská komise vypracovala zprávu o nákladech a přínosech spojených s prodloužením, pozměněním či ukončením pilotního režimu.

Technologie DLT je dalším významným krokem k evropské digitální ekonomice. V horizontu několika let bude velice zajímavé sledovat, kam se budoucnost decentralizovaných financí a digitální ekonomiky bude ubírat.