Forbes : Čeští právníci dokážou na blockchainu levně uložit autorství čehokoli.

Blockchain + právo + umění. Asi takhle by se dala jednoduše popsat platforma Certoo, která funguje jako digitální pomocník pro umělce. Advokátní kancelář Havel & Partners ji vytvořila ve spolupráci se startupem Artinii a slibuje si od ní revoluci v zaznamenávání autorských práv. Jen málokdo totiž ví, že by měl svoje duševní vlastnictví chránit a v případě sporu o autorství není jeho dokázání nic jednoduchého. Jedinečné výtvory se přitom týkají nejen umělců, ale velmi často i startupistů – chránit lze totiž vše od jednoduchého náčrtu přes melodii nebo obchodní plány. „Vnímali jsme mezeru na trhu a přišli jsme s nápadem projektu Certoo, který dokáže autorům, podobně jako notáři, osvědčit, že v daný čas autorským dílem disponovali,“ přibližuje fungování platformy Ivan Rámeš, právní expert na duševní vlastnictví z Havel & Partners.

Systém tak zjednodušeně připomíná digitální notářský zápis, na rozdíl od něj je však mnohonásobně méně finančně náročný. „Cenu jsme nastavili tak, aby si ji mohl dovolit doslova každý a aby nebyla překážkou pro ochranu autorských děl,“ říká Ivan Rámeš. „Tak tomu totiž často bývá v případě, kdy autor uvažuje o ochraně svého díla prostřednictvím notářského zápisu,“ dodává právník. Cena takového zápisu se podle něj různí, začíná však vždy na jednotkách tisíc korun a průměrně se pohybuje kolem deseti tisíc. Cena za nahrání díla a vydání certifikátu u služby Certoo naproti tomu začíná na 65 korunách a nikdy nestojí víc než sto korun.

Uživatel, který chce získat důkaz o svém autorství, nejprve do online systému nahraje soubor s dílem v digitální podobě. Může jít o článek, fotografii, nebo třeba smlouvy. Certoo soubory zašifruje a uloží jejich digitální záznam v podobě kódu na blockchain. Autor pak získá unikátní certifikát, že byl v danou chvíli vlastníkem souboru. Z technologického hlediska funguje systém na blockchainu, tedy na decentralizované databázi, která se podobně jako řetěz z jednotlivých článků skládá z navazujících bloků. „Jednotlivé zápisy na sebe matematicky navazují jako řetěz bloků. To znamená, že je nelze dodatečně měnit. Co se jednou zapíše do blockchainu, to již nelze vzít zpět,“ přibližuje technickou stránku Vít Krajíček, spoluzakladatel Artinii. „Uživatel tak získá nepopiratelný důkaz o tom, že dílo vytvořil v určité podobě a určitém čase. A to je v autorskoprávních sporech klíčové,“ dodává.

Takové nevyvratitelné časové razítko a certifikát o vlastnictví pak obstojí i jako platné důkazy u soudu. „Nechali jsme si od soudního znalce zpracovat znalecký posudek, který potvrzuje, že služba Certoo dělá přesně to, co slibuje uživatelům. Soudci by tedy měli certifikát Certoo považovat za jasný důkaz o tom, že daný autor měl konkrétní dílo k dispozici v době jeho nahrání,“ říká Ivan Rámeš. Nástroj, který má aktuálně stovky uživatelů, cílí především na profese, jako jsou vývojáři, designéři, fotografové, hudebníci, skladatelé, architekti nebo podnikatelé. „Naším dalším plánem je oslovit osoby vytvářející kreativní díla, ale i vysoké školy a další instituce v Česku i zahraničí a ve spolupráci s nimi Certoo etablovat jako základní platformu pro ochranu duševního vlastnictví,“ uzavírá Ivan Rámeš.