Digitální certifikace vlastnictví dat a nápadů

Co se skrývá pod pojmem digitální certifikace a jak to funguje?

Dnes si vysvětlíme pár pojmů, které se týkají digitálního zabezpečení vlastnictví dokumentů a nápadů a představíme si nástroj, který je velice jednoduchý na použití a otevírá nám dveře do světa technologie budoucnosti.

Certifikace vlastnictví ochrání vaše autorské právo

Jsme-li autorem díla, autorské právo nám náleží v momentu, kdy se nám v hlavě myšlenka vyklube. Dáme-li svému nápadu objektivní podobu (nákres sochy, grafický design webu nebo třeba posudek majetkového řízení) vystavujeme jej tak riziku krádeže nebo zneužití.

Vaše tvorba sdílená na Facebooku

A kdy ke krádeži vašich dat druhá strana dostane příležitost? V momentu, kdy své dílo veřejně sdílíte. Na místě je proto certifikace vlastnictví vaší práce předtím, než ji nabídnete klientovi ve svém portfoliu nebo než se ji rozhodnete zveřejnit na svém webu či sociálních sítích, odkud lze obsah díla velice snadno vykrást.

Rovnice online certifikace vlastnictví

Pokud potřebujeme oficiálně ověřit vlastnictví dokumentu vyhledáme služby certifikační autority. Můžeme požadovat ověření dané podoby smlouvy v čase, časový záznam dokladu o zaplacení nebo datum potvrzení vlastnictví objektivní podoby uměleckého díla. Následně je k datu připojen údaj o osobě, která dílo předkládá a "volilá", máme tu certifikaci vlastnictví. Takový proces je časově i finančně nákladný. Probíhá v několika fázích, a je třeba se někam fyzicky vydat. Ovšem existuje systém, který tyto zásadní nedostatky řeší. Je tu online certifikační nástroj, který vám zajistí certifikaci vlastnictví během několika minut, a to třeba z pohodlí vašeho domova.

Certoo využijete pro ochranu vlastnictví dat uložených v libovolném formátu

Certoo vaše nahrané soubory zašifruje a bezpečně uloží na dobu 10 let. Datum uložení společně s údaji o tom, kdo soubor nahrál, zpracuje do unikátního kódu zvaný hash. Tento kód je následně nahrán na blockchain. Tady je tato informace uložena a vždy dohledatelná. Je to jeden z nejbezpečnějších systému, kam lze data ukládat. Pomocí nástroje Certoo získáte vlastnický certifikát, který obsahuje všechny důležité údaje pro verifikaci vlastnictví dokumentu, který je jeho předmětem.

Sledujte nás

Certoo je online nástroj, který umožňuje rychlou a jednoduchou certifikaci vlastnictví jakýchkoliv digitálních souborů. Může to být audio nahrávka, grafický návrh, smlouva nebo například 3D model. Jednoduše si vyberete plán, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a zajistěte sebe a svou tvorbu před důsledky potenciální krádeže. Proč se vám držení takové certifikace hodí. Můžete tak snadno prokázat, že jste byl vlastníkem daného díla dřív, než bylo zneužito. S Certoo můžete svou tvorbu sdílet bezpečně již dnes.